Szolgáltatások

Ügyének megoldására többgenerációs tapasztalattal, határozott fellépéssel, illedelmes és tisztességes hozzáállással ajánlkozunk.

 

Per

Az ellenfél mellett a bíróság pervezetésére is fokozott figyelmet fordítunk az Ön jogainak teljes körű védelme érdekében. Az alábbi fő jogterületeken számíthat ránk, amely felsorolás a teljesség igénye nélküli: szülői felügyelet, vagyonjog, kártérítés, személyiségi jog, műhiba, öröklés, közös tulajdon, birtokvédelem, ingatlan, társasház, munkajog, hibás teljesítés, szerződésszegés, etc. 
 

 

Büntetőeljárás

Egykori címzetes törvényszéki büntetőbíró édesanyánk szakmai tudásával kiegészülve, fokozott alapossággal látjuk el védelmét. - Bűncselekményt követtek el Önnel szemben? Elősegítjük a felelősségre vonást és kárának megtérítését már a büntetőeljárás során! - Nem veszik komolyan a hatóságok? Pótmagánvádlóként lépünk fel Ön mellett! - A becsületébe gázoltak? Magánvádlóként képviseljük! - Nem ismeri a jogait? Nem akar egyedül állni a hatóságok előtt? Nem akar vallomást tenni? Tanúként is segítjük!

 

Közvetítés

A pereskedés nagyon gyakran elkerülhető! Ehhez általában önmagában elég az ügyvédi hátterünk biztosítása. Egy illedelmes, de határozott, jogilag körülbástyázott fellépés is nagy jelentőségű! Végső soron a jogok és kötelezettségek szakszerű tisztázása, továbbá súlyos joghátrány kilátásba helyezése képes maradéktalanul megoldani a helyzetet, amit adott esetben külön szerződésben is rögzítünk az ellenféllel.

 

Képviselet

Szakszerű jogi képviseletet nyújtunk számos további jogterületen is. - Önt és gyermekét kivezetjük a gyámhatósági szövevényes útvesztőből! Ha kell, bírósági felülvizsgálattal! - Közlekedési, tulajdon elleni és egyéb szabálysértések is orvoslásra kerülnek általunk. - Közigazgatási eljárások és közigazgatási perek is hozzánk tartoznak. - Maga az állam vagy állami szerv sem képezhet kivételt!